درباره شاه

مخالفینش در حالی‌که پاسپورت ایرانی در جیب به سادگی به هر جای دنیا که می‌خواستند می‌رفتند، مدعی بودند حکومت شاه باعث خفت ایرانیان در چشم جهان شده است، تحت حکومت مخالفینش پاسپورت ایرانی از بی‌اعتبار‌ترین پاسپورت‌ها در جهان است، ایرانیان برای رفتن به هر جای دنیا باید با زحمت فراوان ویزا بگیرند و ایرانی بودن اساسا مترادف با مشکوک بودن است.

Advertisements

Rouhani’s tango in Paris

28th January 2016 – Business Insider
Obama and Secretary of State John Kerry have done the legwork of the Iran deal, but it is the Socialist government of France that is harvesting its fruits.